Klub Astronomiczny „Almukantarat”

Baza danych R2D2k9

Dopisz się do bazy

Jako login podaj działający adres e-mail, do którego masz dostęp — do aktywacji konta konieczne będzie kliknięcie linku wysłanego pod ten adres. Adres ten nie będzie nigdzie widoczny, o ile nie podasz go później w dodatkowych danych.
Podaj login Powtórz login
Podaj hasło Powtórz hasło
Każdą z informacji można ukryć przed osobami postronnymi, tj. niezalogowanymi lub niepotwierdzonymi. W tym celu należy odznaczyć odpowiadający jej checkbox.
Całkowicie ukryj mnie przed niepotwierdzonymi
Personalia
Imię Nazwisko
Ksywa z obozu Inne ksywy
Ty a Klub
Rocznik Status w KlubieWartość pola ustala Klub
Adres
Miejscowość Kod pocztowy
Ulica, numer
Dodatkowe informacje
Nie podawaj tu dodatkowych informacji kontaktowych takich jak telefony czy e-maile. Po zarejestrowaniu dostępny będzie osobny formularz służący do tego celu, do użycia którego gorąco zachęcamy.
Test człowieka
Podaj liczbę gwiazdozbiorów uznawanych przez IAU.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Astronomiczny "Almukantarat" w celach wewnętrzno-organizacyjnych stowarzyszenia oraz przekazywania informacji o bieżącyh sprawach klubu.

Pomysł: Azzie, innowacje & wykonanie: PLG

Baza danych R2D2 Klubu Astronomicznego Almukantarat prowadzona jest z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych, zgodnie z zapisami Ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Administratorem zbioru danych jest stowarzyszenie Klub Astronomiczny Almukantarat (KRS 8696), z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18.
Administrator przetwarza dane do wykonania celów statutowych i z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Osoby, których dotyczą dane, przekazują pozostałe dane za dobrowolną zgodą, zachowując prawo dotępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.
Dane osobowe przetwarzane są w należycie zabezpieczonym systemie informatycznym i poza sytuacjami wymaganymi przez prawo nie są udostępniane innym podmiotom w żadnym celu (w tym marketingowym), w szczególności przekazywane do państwa trzeciego.