Klub Astronomiczny „Almukantarat”

Baza danych R2D2k9

Zaloguj się, aby skorzystać z bazy

Pomysł: Azzie, innowacje & wykonanie: PLG

Baza danych R2D2 Klubu Astronomicznego Almukantarat prowadzona jest z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych, zgodnie z zapisami Ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Administratorem zbioru danych jest stowarzyszenie Klub Astronomiczny Almukantarat (KRS 8696), z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18.
Administrator przetwarza dane do wykonania celów statutowych i z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Osoby, których dotyczą dane, przekazują pozostałe dane za dobrowolną zgodą, zachowując prawo dotępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.
Dane osobowe przetwarzane są w należycie zabezpieczonym systemie informatycznym i poza sytuacjami wymaganymi przez prawo nie są udostępniane innym podmiotom w żadnym celu (w tym marketingowym), w szczególności przekazywane do państwa trzeciego.